Regels voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten

Technische afspraak over herbruikbare kunststof bekers gepresenteerd

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er gewerkt aan de totstandkoming van een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Deze standaard bevat praktijkvoorbeelden en aanbevelingen over het ontwerp, het materiaal, de reiniging en de monitoring van herbruikbare kunststof bekers. 

datum: 26 juni 2024

Doel NTA herbruikbare bekers

Het doel van deze standaard is om een handreiking te bieden aan organisaties en bedrijven binnen de keten van herbruikbare beker. En om de effectiviteit van dit systeem te optimaliseren. Deze NTA kan worden toegepast door de betrokken partijen in de keten: ontwerpers, producenten, distributeurs, exploitanten, partijen die wassen en/of opslag faciliteren, afvalinzamelaars en recyclers.

De NTA is te vinden op de website van NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut).

Meeschrijven aan de volgende versie?

Heb je interesse om actief mee te schrijven aan een volgende versie van de NTA? Neem dan contact op met NEN via afm@nen.nl.