Nieuwe regels voor wegwerpbekers en -bakjes

Archief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak kan informatie van een overheidswebsite bijvoorbeeld als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina's van deze website bewaard. 

Dagelijks wordt er een kopie gemaakt. Wil je weten wat er eerder stond op deze website? Kijk dan op Sitearchief - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat