Regels voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten

Webinars over regelgeving

Op dit moment staan er geen webinars gepland. Wanneer dat wel het geval is, wordt dat op deze pagina aangegeven. 

In de tussentijd zijn vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gastsprekers beschikbaar als u als koepelorganisatie of branchevereniging een webinar wilt organiseren voor uw achterban. U kunt hiervoor contact opnemen via SUP@minienw.nl.