Regels voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten

Sportclubs en verenigingen

Voor sportclubs en verenigingen gelden sinds 1 januari 2024 regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Deze bekers en -bakjes mogen op deze locaties niet meer worden aangeboden.

Welke regels gelden voor mijn situatie?

Binnen uw sportclub of vereniging zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer toegestaan. Sinds 1 januari 2024 kunt u kiezen uit:

  • Herbruikbaar: herbruikbare alternatieven aanbieden, zoals afwasbare kopjes, glazen, hard cups, borden en bakjes;
  • Bring your own: gebruikers zelf een beker of bidon laten meenemen.

U kunt de voorraden van wegwerpbekers en -bakjes die bedoeld zijn voor consumptie op locatie niet meer gebruiken.

Grote kans dat uw wegwerpbeker plastic bevat

Veel bekers en bakjes die eruitzien alsof ze van karton zijn, bevatten kunststof om ze water- en vetafstotend te maken. Zelfs bekers en bakjes met een ‘plasticvrij’ keurmerk kunnen plastic bevatten. Een keurmerk biedt dus geen garantie voor uitsluiting van de regelgeving. In Nederland betekent plasticvrij dat het product geen (toegevoegde) polymeren bevat. In het buitenland worden soms andere normen gehanteerd, waardoor het plasticvrij keurmerk uit bijvoorbeeld Duitsland niet geldig is in Nederland. Laat u goed informeren door uw leverancier. Ook bekers en bakjes gemaakt van bioplastic vallen onder de nieuwe regelgeving. Dit soort plastic is doorgaans ook schadelijk voor het milieu als ze in het zwerfafval terecht komen. Daarom vallen bekers en bakjes gemaakt van bioplastic ook onder de regelgeving.

Welke regels gelden voor een (sport)evenement op locatie?

Bij een sportevenement op locatie gelden de regels voor gesloten evenementen. Ook hierbij geldt: sinds 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer toegestaan. Een retoursysteem, waarbij bekers en bakjes retour komen voor hergebruik óf voor hoogwaardige recycling, is dan verplicht. Of bezoekers maken gebruik van een zelf meegebrachte herbruikbare beker of bidon (bring your own).

Hoe duurzaam is hergebruik?

Over het algemeen geldt dat hergebruik beter is voor het milieu, afhankelijk van het materiaal, het volume, de manier van schoonmaken en de efficiëntie van de retourlogistiek. Wel moet een herbruikbare beker of verpakking vaak worden gebruikt. Een beker is bijvoorbeeld milieuvriendelijker als deze tussen de 6 en 60 maal gebruikt wordt¹. Het verschil zit hem onder meer in het materiaal waarvan de herbruikbare beker is gemaakt en de manier waarop de herbruikbare beker wordt schoongemaakt.

Lees de factsheet en volg de regelhulp

Wilt u meer weten, onder andere hoe de regelgeving wordt gehandhaafd? In de factsheet leest u hier meer over en vinden antwoord op veelgestelde vragen. Download de factsheet in de rechterkolom. Volg ook de regelhulp om na te gaan welke regels van toepassing zijn op uw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen.